Ελληνικά

Κατηγορία: 1. Ιστορική εξέλιξη

Οι πρώτες γραφές

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟ 1.1.1. Η σφηνοειδής γραφή 1.1.2. Η ιερογλυφική γραφή 1.1.3. Ο δίσκος της Φαιστού

Η αναπαραγωγή των κειμένων

Η ιστορία των εκτυπώσεων με σκοπό την παραγωγή όμοιων αντιτύπων ξεκίνησε από την Κίνα το 868 μ.Χ. Το αρχαιότερο τυπωμένο βιβλίο στον κόσμο έχει τον τίτλο Ιστορία του Διαμαντιού και βρέθηκε σε μορφή χάρτινου κυλίνδρου. Τα κείμενα και …

Αναγλυφοτυπία

Εργασία: Χαρακτική σε λινόλεουμ και εκτύπωση (αναγλυφοτυπία)