Επιστήμη του πολίτη

Eπιστημονική έρευνα που εκτελείται συνολικά η μερικά από πολίτες σε συνεργασία με επιστήμονες. Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Πλατφόρμα Zooniverse για την επιστήμη του πολίτη 

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τους ερευνητές;

Βήμα 1ο: Εγγραφείτε στην πλατφόρμα Zooniverse για την επιστήμη του πολίτη (https://www.zooniverse.org/) | 

Bήμα 2ο:  Συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής με το email σας και το ψευδώνυμό σας στο Zooniverse.

Βήμα 3ο: Επιλέξτε μια επιστημονική έρευνα που σας ενδιαφέρει.

Παράδειγμα ενός επιστημονικού προγράμματος: Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Cosmic Muon Images δείτε το παρακάτω βιντεοσκοπημένο σεμινάριο (στα Αγγλικά) από το 1:09:00 έως το 1:15:00

 

 

 

Βήμα 6ο

 

Εικόνα 10. Οδηγός πεδίου

 

15 | Σ ε λ ί δ α

 

Είστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσετε να κάνετε κατηγοριοποιήσεις και να βοηθήσετε τους ερευνητές να βελτιστοποιήσουν τους αλγορίθμους ανακατασκευής μιονίων για τις ανάγκες της τομογραφίας μιονίων!

 

Βιβλιογραφία-πηγές

 

Grupen, C. (2005). Astroparticle Physics. Springer.

 

H.V Klaptor-Kleingratheus, A. S. (1995). Non Accelerator Particle Physics. CRC Press.

 

www.reinforceeu.eu

 

https://reinforce.ea.gr

 

https://www.zooniverse.org/projects/reinforce/cosmic-muonimages/

 

Leave a Reply