Ενημέρωση: Γλώσσα και Μαθηματικά 19-6-2020

Γλώσσα

Σήμερα ξεκινήσαμε την ενότητα "Ο κόσμος των βιβλίων".

Κάναμε το μάθημα ¨Στη βιβλιοθήκη", από το βιβλίο σελίδα 58-59 και από το τετράδιο εργασιών σελίδα 60-62.

Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 58 του βιβλίου.

Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία: Συνάντησα την κουκουβάγια. Μου χάρισε ένα βιβλίο.

Το φυλλάδιο εργασιών με θεωρία και ασκήσεις θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://files.e-me.edu.gr/index.php/s/tr8jJDTQ5Br0zU5

 

Μαθηματικά

Μάθημα 58: Οι αριθμοί μέχρι το 100 - Χρήμα

Βιβλίο σελίδα 68-69 και τετράδιο εργασιών σελίδα 22-23