Γλώσσα: Το ημερολόγιο της Μαρίνας

Σήμερα στη γλώσσα ασχοληθήκαμε με τον .... αόριστο (με απλά λόγια) και κάναμε το μάθημα "Το ημερολόγιο της Μαρίνας".

Διαβάσαμε από το βιβλίο το μάθημα στη σελίδα 54 και από το τετράδιο εργασιών κάναμε όλες τις ασκήσεις σελίδα 53-54.

Μάθαμε τους κανόνες.....

Για το σπίτι:

Κλίνω το ρήμα κοιτάζω στο τώρα και στο χτες.

 

ΤΩΡΑ

 (τι κάνω αυτή τη στιγμή)

ΧΘΕΣ

 (τι έκανα χθες για μια στιγμή)

εγώ κοιτάζω εγώ κοίταξα
   
   
   
   
   

Επίσης για το σπίτι έχουν και την άσκηση 1 από το τετράδιο εργασιών σελίδα 55.

Ανάγνωση:Το μισό μάθημα από σελίδα 54.

Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία: Το σπουργίτι έψαξε και βρήκε την μπάλα.