Ενημέρωση: Γλώσσα και Μαθηματικά 18/6/2020

Γλώσσα

Σήμερα κάναμε από το βιβλίο σελίδα 55, το επαναληπτικό μάθημα "Γεια σου κότσυφα". Ανάγνωση θα έχουμε μόνο το μισό μάθημα.

Τετράδιο εργασιών σελίδα 56 τις ασκήσεις 2 και 3, τις έχουμε για το σπίτι.

Σελίδα 57,58,59 κάναμε όλες τις ασκήσεις στο σχολείο (εκτός την άσκηση 6).

Αντιγραφή και ορθογραφία δεν έχουν.

 

Μαθηματικά

Βιβλίο σελίδα 61, την άσκηση 3.

σελίδα 64 την άσκηση 2 και σελίδα 65 την άσκηση 5.

 

Τετράδιο εργασιών σελίδα 16-17 τις ασκήσεις 2,3,6.

σελίδα 20 την άσκηση 2 και σελίδα 21 την άσκηση 6.