Ενημέρωση 23/6/2020

Γλώσσα: Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο:

Βιβλίο σελίδα 62-63, τετράδιο εργασιών σελίδα 65.

Μαθαίνω....

Τα ρήματα που τελειώνουν σε – αίνω, γράφονται με – αι –  άλφα γιώτα.

π.χ. πηγαίνω, ανεβαίνω, κατεβαίνω, ζεσταίνω, ομορφαίνω, μαθαίνω,

εκτός από τα : μένω, δένω, πλένω

 

Τα ρήματα που τελειώνουν σε – ώνω, γράφονται με – ω –  ωμέγα.

π.χ. μαλώνω, καρφώνω, τεντώνω, βιδώνω, μπαλώνω, φορτώνω

Άσκηση για το σπίτι

1. Να συμπληρώσω τα ρήματα

εγώ απλώνω εγώ μπαίνω

2. Επίσης οι μαθητές να κάνουν την άσκηση 3 από σελίδα 74 του τετραδίου εργασιών.

Ανάγνωση το μάθημα σελίδα 62.

Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία: Ανεβαίνω, κατεβαίνω και στο σπίτι μπαίνω, βγαίνω.

Επίσης κάναμε ανάγνωση από το βιβλίο τις σελίδες 70,71,72,73

 

Μαθηματικά

Δεν θα έχουν ασκήσεις για το σπίτι.

Στην τάξη κάναμε από το βιβλίο τις σελίδες: 72,73,76,77.

Τετράδιο εργασιών τις σελίδες: 26 (άσκηση 2) και σελίδα 30.