Υιοθεσία πλοίου

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Adopt a ship (Υιοθέτησε ένα πλοίο)

 

 

Από τις 15 Απριλίου 2021 παίρνουμε μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Adopt a ship. 

Ιστορικό 

Είναι μια πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει η Περιβαλλοντική Οργάνωση  CYMEPA σε συνεργασία με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και εγκρίθηκε τόσο από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων όσο και από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Στην Ελλάδα υλοποιείται από την PROJECT CONNECT υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα έχει στόχο, μέσα από την επικοινωνία και την αλληλογνωριμία  μέσω εβδομαδιαίων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των παιδιών και του πληρώματος του υιοθετημένου πλοίου, την επαφή των παιδιών με τη θάλασσα και τη ναυτιλία γενικότερα.

Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος
1. Να κατανοήσουν τα παιδιά τον κόσμο που τα περιβάλλει, μέσα από το παράδειγμα της ναυτιλίας
2. Να αναπτυχθούν οι ικανότητές τους για παρατήρηση, έρευνα, επικοινωνία και αλληλεπίδραση
3. Να εργαστούν ομαδικά και να συλλέξουν στοιχεία για τη ναυτιλία και τη ζωή του ναυτικού
Γνωστικοί στόχοι του προγράμματος
1. Να εξοικειωθούν τα παιδιά με το επάγγελμα του ναυτικού και των άλλων επαγγελμάτων που σχετίζονται με τη ναυτιλία
2. Να γνωρίσουν τις κατηγορίες πλοίων και τις δραστηριότητές τους
3. Να συνειδητοποιήσουν την ιδιαίτερη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας στην οικονομία και την ανάπτυξη
4. Να ανακαλύψουν χώρες, λιμάνια, πολιτισμούς, θάλασσες και ωκεανούς. 

Καλά ταξίδια στους ναυτικούς και

σε εμάς τους "στεριανούς ναυτικούς"!

Leave a Reply