Αποθηκευτικά Μέσα

Τα αποθηκευτικά μέσα είναι όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουμε μόνιμα ψηφιακά δεδομένα και πληροφορίες (όπως φωτογραφίες, αρχεία κειμένου, τραγούδια). 

Α] Δείτε τη διαδραστική παρουσίαση που αφορά τα αποθηκευτικά μέσα.


 

Β] Αντιστοιχίστε τις εικόνες των συσκευών αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων με τις ονομασίες τους. 


Γ] Παιχνίδι για τα μέσα αποθήκευσης, πατήστε εδώ.


Δ] Βάλτε στη σωστή κατηγορία (μαγνητικά, οπτικά ή μνήμες φλας) τα μέσα αποθήκευσης.


Ε] Συμπληρώστε τον Εννοιολογικό χάρτη για τις Μονάδες Αποθήκευσης. Σύρε τις λέξεις στο δεξί πλαίσιο στη σωστή τους θέση στον εννοιολογικό χάρτη.