Γ γυμνασίου

Το βιβλίο της Πληροφορικής για την Γ γυμνασίου θα το βρείτε στον σύνδεσμο: Πληροφορική (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Κεφ.1. Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και τον Προγραμματισμό

 • 1.1 .Η Έννοια του προβλήματος
  • 1.1.α. Πρόβλημα και κατηγορίες προβλημάτων
  • 1.1.β. Στάδια αντιμετώπισης προβλημάτων
 • 1.2. Τι είναι αλγόριθμος
 • 1.3. Ιδιότητες ενός αλγορίθμου
 • 1.4-1.5. Προγραμματισμός - Γλώσσες Προγραμματισμού
 • 1.6. Ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον
 • Επανάληψη Κεφ.1

Κεφ.2. Ο Προγραμματισμός στην πράξη

 • Εντολές εξόδου πες, σκέψου - τελεστές, ένωσε (διάλογος δύο αντικειμένων, Φ.Ε. 2.2)
 • Εντολή εισόδου ρώτησε και περίμενε (κουίζ ερωτήσεων)
 • Δομή επιλογής εαν (απόλυτη τιμή, θετικός ή αρνητικός αριθμός)
 • Συμβάντα και Δομή Επιλογής (Ελικοπτεράκι, λαβύρινθος)
 • Σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων (κίνηση, πένα)
 • Σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων με Επανάληψη 
 • Μεταβλητές (Εκτόξευση πυραύλου, σκορ στον λαβύρινθο)