Ανήκω στον ΗΥ

1. Βρες όλες τις συσκευές του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Πάτησε πάνω (κλικ) σε όποια συσκευή πιστεύεις ότι ανήκει στο υπολογιστή.


2. Ποια συσκευή είναι; Σύρε κάθε συσκευή του υπολογιστή στη σωστή θέση.


3. Πώς λέγεται η κάθε συσκευή; Γράψε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.


4. Κρυπτόλεξο με τις συσκευές του υπολογιστή.


5. Αναγνωρίζω τα μέρη του υπολογιστή.