2.1 Συσκευές Εισόδου-Εξόδου

Παρουσίαση: Περιφερειακές Συσκευές του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Δείτε την παρουσίαση για τις περιφερειακές συσκευές του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και απαντήστε στις ερωτήσεις.


Δραστηριότητα: Βρείτε τις Συσκευές Εισόδου


Δραστηριότητα: Πού ανήκει κάθε συσκευή; Είναι Συσκευή Εισόδου, Συσκευή Εξόδου ή Συσκευή Εισόδου-Εξόδου;

Σύρετε κάθε συσκευή στη σωστή κατηγορία.


Δραστηριότητα: Κουίζ στις Περιφερειακές συσκευές


 

Δραστηριότητα: Εννοιολογικός Χάρτης για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή


Επιπλέον Δραστηριότητες