Διαχείριση αρχείων

1. Τι κάνω σε ένα αρχείο όταν ...


 

2. Βάλε στη σωστή σειρά τα βήματα για να κάνεις ...

 

3η Δραστηριότητα: Κουίζ Σωστό -Λάθος στους φακέλους και τα αρχεία #1 και #2

4η Δραστηριότητα: Σταυρόλεξο στους φακέλους και τα αρχεία