Επανάληψη Γ: Κεφ. 1.1, 1.2 & 1.3

Κεφ. 1.1, 1.2 & 1.3 Η Έννοια του προβλήματος, Τι είναι αλγόριθμος, Ιδιότητες ενός αλγορίθμου

Κάντε κλικ πάνε σε κάθε ένα από τους παρακάτω συνδέσμους και κάντε τις δραστηριότητες. Πατήστε Έλεγχος για να ελέγξετε πώς τα πήγατε σε κάθε δραστηριότητα. Καλή επιτυχία!

Προγραμμάτισε κι εσύ