Κεφ. 1.4 – Υλοποίηση Αλγορίθμου με υπολογιστή – Προγραμματισμός – Γλώσσες Προγραμματισμού

Δραστηριότητα: Συμπλήρωση Κενών -  Υλοποίηση Αλγορίθμου με υπολογιστή και Προγραμματισμός

Δραστηριότητα: Συμπλήρωση Κενών -  Γλώσσες Προγραμματισμού


 

Επιπλέον δραστηριότητες: 
  1. Πώς τρέχει ένα πρόγραμμα; (από φωτόδεντρο)