Φάκελος – δραστηριότητες

Θεωρία: Αρχεία - Φάκελοι

Θεωρία: Όταν κάνουμε Δεξί κλικ πάνω σε έναν φάκελο έχουμε τις επιλογές ...

1η Δραστηριότητα: Φτιάχνουμε φακέλους

Ανοίξετε την εφαρμογή από το φωτόδεντρο, κάντε κλικ εδώ: Διαχείριση αρχείων και φακέλων
Πατήστε πάνω στο Δημιουργία (κάτω από την μπλε εικόνα) για να δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Θα πρέπει να ανοίξετε τον φάκελο "Τα έγγραφά μου".


Προσπαθήστε να φτιάξετε:

  1. Έναν φάκελο με το όνομα Τα μαθήματά μου μέσα στον φάκελο "Τα έγγραφά μου"
  2. Έναν φάκελο με το όνομα Γλώσσα μέσα στον φάκελο "Τα μαθήματά μου"
  3. Έναν φάκελο με το όνομα Μαθηματικά μέσα στον φάκελο "Τα μαθήματά μου"
  4. Έναν φάκελο με το όνομα Πληροφορική μέσα στον φάκελο "Τα μαθήματά μου"
  5. Συνεχίστε με όσα μαθήματα θέλετε να προσθέσετε.

Θα πρέπει να γίνει κάπως έτσι:


2η Δραστηριότητα: Συμπληρώνω τους φακέλους

κι εδώ για να προσθέσετε και μερικά αρχεία


3η Δραστηριότητα: Διαδρομές φακέλων - Αντιστοίχιση

Σύρε τον αριθμό κάθε διαδρομής πάνω στον φάκελο που αντιστοιχεί.

4η Δραστηριότητα: Ένα κουίζ Σωστό - Λάθος στους φακέλους (ερωτήσεις σχολικού βιβλίου)

5η Δραστηριότητα: Ένα κουίζ στους φακέλους

6η Δραστηριότητα: Φτιάξτε στο τετράδιό σας τη δομή των φακέλων σε "δενδροειδή δομή" (σαν ανάποδο δέντρο) σύμφωνα με τις διαδρομές των φακέλων που δίνονται παρακάτω.