Υπολογιστής

1. Μαθαίνουμε για τα μέρη του υπολογιστή και γιατί μας είναι χρήσιμα.


2. Παίζουμε παιχνίδια μνήμης με τις συσκευές του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.


3. Ποιο είναι το όνομά του;


4. Γράψε το πρώτο γράμμα με ΚΕΦΑΛΑΙΟ κάθε συσκευής που βλέπεις στην εικόνα.