Αλφαβήτα

1η δραστηριότητα: Βάζουμε τα γράμματα στη σειρά (Πηγή: liveworksheets-demetra60)


2η δραστηριότητα: Γράφουμε την Αλφαβήτα


3η δραστηριότητα: Πληκτρολογούμε τα γράμματα της Αλφαβήτας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Πηγή: liveworksheets-exotpe)


4η δραστηριότητα: Συμπληρώνουμε τα γράμματα που λείπουν (Πηγή: liveworksheets-PenelopeMarkellou)