Κεφ. 1.5 – Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Δραστηριότητα: Στάδια για την εκτέλεση ενός αλγορίθμου από την ΚΜΕ

Επιπλέον δραστηριότητες: 
  1. Το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον (από φωτόδεντρο)
  2. Ο κύκλος ζωής ενός προγράμματος (από φωτόδεντρο)