Μονάδες μέτρησης της πληροφορίας

Παρουσίαση του μαθήματος

Ερωτήσεις:

  • Τι είναι ένα δυαδικό ψηφίο - bit;
  • Τι είναι ένα byte;
  • Ποια είδη δεδομένων αποθηκεύονται στα ψηφιακά μέσα;
  • Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης της πληροφορίας;

Δραστηριότητα: Bit-Byte και πολλαπλάσια

Σύρε τις εικόνες και τοποθέτησέ τες στη σωστή σειρά, ξεκινώντας από την μικρότερη χωρητικότητα.


Δραστηριότητα: Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας αποθηκευτικών μέσων

Συμπλήρωσε τον πίνακα την σωστή μονάδα μέτρησης.


Δραστηριότητα: Μετατροπές Bit-Byte και πολλαπλάσια

Σύρε δίπλα σε κάθε συσκευή το όνομά της. Έπειτα συμπλήρωσέ τα και στο βιβλίο σου.


 

Επιπλέον Δραστηριότητες