Κεφ. 1.3 – Ιδιότητες Αλγορίθμου

Δραστηριότητα:  Διορθώνουμε τον αλγόριθμο
Δραστηριότητα: Συμπλήρωση Κενών - Αλγόριθμος και Ιδιότητες Αλγορίθμου


Δραστηριότητα: Ιδιότητες Αλγορίθμου


Επιπλέον δραστηριότητες: 
  1. Αλεπού, κοτούλα και καλαμπόκι
  2. Το πρόβλημα του βαρκάρη (από φωτόδεντρο)
  3. Οι πύργοι του Ανόι και Οι πύργοι του Ανόι (λύση)