Χάρτης Εννοιών

Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες

Ένας χάρτης Εννοιών ή αλλιώς Εννοιολογικός χάρτης είναι είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά τη σχέση μεταξύ διαφόρων εννοιών.
Στην μελέτη Περιβάλλοντος το έχετε συναντήσει με το όνομα μια "ζωγραφιά από λέξεις".

Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές - εργαλεία για να φτιάξουμε έναν χάρτη εννοιών. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το Εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης από το φωτόδεντρο. Για την εφαρμογή πατήστε εδώ: Εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης


Φτιάνουμε εννοιολογικούς χάρτες
Β΄ τάξη
  • για τα ζώα του αγροκτήματος, μαθαίνω ποια είναι μελετώντας την παρουσίαση: Τα ζώα του αγροκτήματος (από φωτόδεντρο)
  • για τις κατηγορίες ζώων (θηλαστικά, ερπετά, έντομα, ψάρια, πτηνά), μαθαίνω ποια είναι μελετώντας Πώς μετακινούνται τα ζώα (πηγή: Μελέτη Περιβάλλοντος Β' δημοτικού, κεφ:6.4)
  • για το μέρος που ζουν τα ζώα (στεριά, θάλασσα και αέρα)

[1] Συμπληρώνουμε τους χάρτες

[2] Δημιουργούμε τους χάρτες, πατήστε εδώ.


Γ΄ τάξη

[1] Συμπληρώνουμε τους χάρτες

[2]
Δημιουργούμε τους χάρτες
(Για την εφαρμογή πατήστε εδώ: Εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης)

  • για τα ζώα του βουνού και του δάσους, μαθαίνω ποια είναι μελετώντας την παρουσίαση: Γνωρίζω τα ζώα του δάσους (από φωτόδεντρο)
  • για τους θεούς του Ολύμπου

Δ΄ τάξη

[1] Συμπληρώνουμε τους χάρτες

[2] Δημιουργούμε τους χάρτες (Για την εφαρμογή πατήστε εδώ: Εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης)