Ντόμινο Η/Υ

Ξέρετε να παίζετε ντόμινο;

Στο ντόμινο του υπολογιστή κάθε πλακίδιο έχει 2 εικόνες με συσκευές του υπολογιστή.

Ένα πλακίδιο μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε ένα άλλο, αν τα δύο τους άκρα έχουν την ίδια εικόνα.

Στο παρακάτω ντόμινο έχουν ήδη μπει όλα τα πλακίδια και πρέπει να συμπληρώσετε τις συσκευές που λείπουν από τα πλακίδια. Όταν το ολοκληρώσετε πατήστε Έλεγχος για να δείτε πώς τα πήγατε.

Τις συσκευές θα τις βρείτε κάτω από το ντόμινο. Καλή επιτυχία!