Κεφ. 1.1 – Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος

  • ... από το σχολικό βιβλίο
  • σημειώσεις για το τετράδιο
  • ερωτήσεις:
    • Τι είναι τα Δεδομένα και τι τα Ζητούμενα ενός προβλήματος;
    • Περιγράψτε τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

Δραστηριότητα: Στάδια Αντιμετώπισης ενός προβλήματος


Δραστηριότητα: Συμπλήρωση Κενών - Πρόβλημα και στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος


Επιπλέον δραστηριότητα από φωτόδεντρο: