Μορφοποίηση κειμένου

Ας ξεκινήσουμε να μορφοποιούμε στον Κειμενογράφο

Α] Αντιγράψτε τον πίνακα που ακολουθεί και κάντε τις μορφοποιήσεις σε κάθε γραμμή του πίνακα.

Γραμματοσειρά Liberation Sans Narrow
Μέγεθος 25
Έντονη γραφή
Πλάγια γραφή
Υπογράμμιση
Χρώμα πράσινο
Χρώμα υπογράμμισης κίτρινο
Στοίχιση αριστερά
Στοίχιση στο κέντρο
Στοίχιση δεξιά
Πλήρη Στοίχιση σε αυτό το κείμενο, δηλαδή τα γράμματα γεμίζουν όλη τη γραμμή  και το κείμενο φαίνεται σαν να είναι τετράγωνο.
Λίστα με κουκίδες
Στοιχείο1
Στοιχείο2
Στοιχείο3
Λίστα με αριθμούς
Στοιχείο1
Στοιχείο2
Στοιχείο3
Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάστε το παραπάνω φύλλο εργασίας από εδώ: Επανάληψη στον κειμενογράφο