Υλικό Υπολογιστή

Ο υπολογιστής, όπως έχετε παρατηρήσει και στο εργαστήριο του σχολείου μας, περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να λειτουργούν ως σύνολο. Τα τμήματα αυτά μπορεί να είναι μηχανικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή ακόμη και ολόκληρες συσκευές. Κάθε τμήμα συνεργάζεται με τα άλλα, ή ακόμη με κάποια από αυτά, ώστε να εκτελούνται όλες οι απαραίτητες λειτουργίες με ακρίβεια και ταχύτητα.

Όλα τα τμήματα μαζί αποτελούν το Υλικό Μέρος ενός υπολογιστή ή, για την ακρίβεια, αποτελούν το υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος.

Υλικό Μέρος (Hardware) του υπολογιστή είναι τα μηχανικά και τα ηλεκτρονικά του μέρη, ό,τι δηλαδή μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε.

Το Υλικό περιλαμβάνει:

  1. Την Κεντρική Μονάδα
  2. Τις περιφερειακές συσκευές
  3. Τα αποθηκευτικά μέσα

Μεταβείτε στη δραστηριότητα (Κάντε κλικ εδώ): "Μαθαίνουμε για το υλικό του υπολογιστή"