Κεντρική Μονάδα

Η Κεντρική Μονάδα του υπολογιστικού συστήματος είναι το κεντρικό εξάρτημα μέσα στο οποίο γίνεται η επεξεργασία δεδομένων σε έναν υπολογιστή. Μοιάζει με ένα "κουτί" και μέσα σ’ αυτό βρίσκονται διάφορα εξαρτήματα με πιο σημαντικά την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε.) και την Κύρια Μνήμη του υπολογιστή.

Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε.) ή αλλιώς επεξεργαστής είναι ο "εγκέφαλος", το "μυαλό" του υπολογιστή γιατί επεξεργάζεται τα δεδομένα. Έπειτα αποθηκεύει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας στη μνήμη του υπολογιστή. Όταν κλείσει ο υπολογιστής, η μνήμη αυτή σβήνει όλα τα δεδομένα της. Γι' αυτό είναι απαραίτητες οι συσκευές (αποθηκευτικά μέσα) για μόνιμη αποθήκευση, όπως ο σκληρός δίσκος.

Άλλο ένα σημαντικό εξάρτημα είναι η μητρική πλακέτα, με την οποία συνδέονται σχεδόν όλα τα εξαρτήματα που βρίσκονται μέσα στην κεντρική μονάδα.