Το λεξιλόγιο των Η/Υ

Έχετε απορία για μια έννοια σχετική με τον υπολογιστή; Βρείτε τον ορισμό στο λεξιλόγιο των Η/Υ, από το Ορθογραφικό-ερμηνευτικό λεξικό (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού)