Λεξικό Πληροφορικής

Ας φτιάξουμε ένα λεξικό πληροφορικής με τον κειμενογράφο.

Για βοήθεια δείτε από το Φωτόδεντρο:

  1. "Δημιουργία πίνακα στο λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου", κλικ εδώ.
  2. "Προσαρμογή πινάκων στο λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου", κλικ εδώ.

 


Ανοίξτε ένα κενό έγγραφο στον κειμενογράφο. Το αρχείο που θα δημιουργήσετε θα το αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας με το όνομα Λεξικό πληροφορικής.

1. Εισαγωγή WordArt (ή Fontwork)

Αρχικά θα βάλουμε έναν τίτλο. Επιλέξτε (την καρτέλα ή το μενού) Εισαγωγή -->WordArt, γράψτε: "Το Λεξικό μου για την πληροφορική" και πατήστε ΟΚ.

Συμβουλή: Πατήστε μερικά ENTER για να πάει ο δρομέας κάτω από τον τίτλο.


2.Εισαγωγή Πίνακα

Το λεξικό θα είναι ένας πίνακας με 3 στήλες και 15 γραμμές. Πώς εισάγω πίνακα στον κειμενογράφο;

 

 

 

 

 

Για περισσότερη βοήθεια: "Δημιουργία πίνακα στο λογισμικό Επεξεργασίας Κειμένου", κλικ εδώ.


3. Συμπλήρωση του πίνακα

  • η πρώτη γραμμή του πίνακα  θα περιλαμβάνει τις λέξεις Γράμμα, Όρος και Περιγραφή (αντίστοιχα σε κάθε στήλη),
  • η πρώτη στήλη του πίνακα θα περιλαμβάνει τα γράμματα της αλφαβήτας (κάθε γράμμα θα γράφεται μια φορά δίπλα από την πρώτη λέξη που ξεκινά από αυτό το γράμμα),
  • τα λήμματα του λεξικού θα τα βρείτε στο (κάντε κλικ:) "Λεξιλόγιο των Η/Υ".

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Θέλουμε μόνο ένα λήμμα για κάθε γράμμα (για όσα υπάρχουν, μόνο για τα ελληνικά γράμματα, θα βρείτε για 14 γράμματα), διαλέξτε όποιο θέλετε σε κάθε γράμμα,
  • Θα τα αντιγράψετε και θα τα επικολλήσετε στον πίνακά σας (αντιγραφή επικόλληση). ΜΗΝ τα πληκτρολογήσετε!!!,

Η αντιγραφή και επικόλληση μπορεί να γίνει και με τα πλήκτρα: CTRL + C (αντιγραφή) και CTRL + V (επικόλληση)

  • Αν σας δυσκολεύει ή σας παίρνει πολύ χρόνο, θα κάνετε για όσα μπορείτε (π.χ. μόνο για 5 γράμματα)!

Το δικό μου λεξικό είναι κάπως έτσι:

 


Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε συχνά!