3.3 Η οθόνη

Ερωτήσεις:

  1. Τι ονομάζουμε εικονοστοιχείο;
  2. Τι ονομάζουμε ανάλυση οθόνης;
  3. Πώς μετράμε το μέγεθος της οθόνης;
Δραστηριότητες
  1. Ανάλυση μιας εικόνας σε εικονοστοιχεία (από το φωτόδεντρο)
  2. Ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή (από το φωτόδεντρο)
    • Παρατηρείστε πώς μια οθόνη με μεγαλύτερη ανάλυση μπορεί να απεικονίσει περισσότερα αντικείμενα, αλλά αυτά εμφανίζονται πιο μικρά.
    • Τι πρέπει να αλλάξουμε, για να βλέπουμε τις εικόνες στην οθόνη μεγαλύτερες;
  3. Προσδιορισμός μεγέθους οθόνης (από το φωτόδεντρο)

Κουίζ