Το Ποντίκι

Ας θυμηθούμε πώς λειτουργεί το ποντίκι, κάντε κλικ εδώ. (πηγή: scratch.mit.edu - ngeo23, ανάμειξη από αρχικό έργο mouse)
Έπειτα μπορείτε να εξασκηθείτε με το ποντίκι παίζοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω παιχνιδάκια.
Χρειάζεται να κάνετε κλικ.
Σημείωση: Ενδεχομένως κάποιες εφαρμογές να μην παίζουν καλά στον φυλλομετρητή. Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε και σε άλλον φυλλομετρητή (Firefox, Chrome, IE, Edge κ.α.)