Κρυμμένος Κώδικας

Αποκρυπτογραφήστε τον κώδικα και βρείτε την κρυμμένη εικόνα.

1. Φτιάξτε έναν πίνακα 10x10 (10 γραμμών και 10 στηλών).

2. Χρωματίστε κάθε γραμμή σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.