Εισαγωγικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες - παιχνίδια που βοηθούν στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης και στην εκμάθηση βασικών αρχών του Προγραμματισμού.