4. Ψαράκια στο βυθό

Στο σημερινό σενάριο θα δημιουργήσετε στο Scratch τον βυθό μιας θάλασσας. Μέσα στη θάλασσα θα βάλετε αντικείμενα ψάρια που θα κινούνται μόνα τους προς διάφορες κατευθύνσεις κι έναν καρχαρία που θα κινείται με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο. Αν ο καρχαρίας αγγίξει ένα ψαράκι τότε αυτό ... θα εξαφανίζεται!

Ακολουθήστε τα βήματα στα Φύλλα Εργασίας και καλό προγραμματισμό! Τα έργα τα αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας.

1ο Φύλλο Εργασίας "Ψαράκια στο βυθό"

2ο Φύλλο Εργασίας "Ψαράκια στο βυθό"

3ο Φύλλο Εργασίας "Ψαράκια στο βυθό"

Βασίστηκαν σε φύλλα εργασίας από την ιστοσελίδα: https://dimpapp.gr