Ακροστοιχίδα για το σχολείο

Γράφουμε κείμενα


1. Ανοίξτε τον κειμενογράφο.
2. Γυρίστε το πληκτρολόγιο για να γράψετε Ελληνικά (πατήστε Shift + ALT).
3. Πατήστε το CAPS LOCK για να γράψετε κεφαλαία.
4. Γράψτε κάθετα την λέξη ΣΧΟΛΕΙΟ (μετά από κάθε γράμμα θα πατάτε το πλήκτρο Enter)
5. Πατήστε το CAPS LOCK ξανά για να γράψετε με μικρά.
6. Δίπλα σε κάθε γράμμα, γράψτε μια λέξη σχετική με το σχολείο (θα ξεκινά από αυτό το γράμμα). 
7. Αποθηκεύστε με όνομα: ΣΧΟΛΕΙΟ.

Θα πρέπει να είναι κάπως έτσι.

Βοήθεια για το πληκτρολόγιο: