Ελληνικά

1.4 Αναπαράσταση εικόνων στον υπολογιστή

Δραστηριότητες

  1. Αναπαράσταση εικόνων στον υπολογιστή από το φωτόδεντρο
  2. Αναπαράσταση ασπρόμαυρης ψηφιακής εικόνας στον υπολογιστή από το φωτόδεντρο

Για το τετράδιο:

1. Μετέτρεψε στο τετράδιό σας τον δυαδικό κώδικα αντίστοιχη εικόνα. Ο κώδικας για τις εικόνες είναι εδώ: Εικόνα1 και Εικόνα2.

Εικόνα 1 Εικόνα 2

2. Γράψτε στο τετράδιό σας τον δυαδικό κώδικα για κάθε μια από τις παρακάτω εικόνες

Εικόνα 3 Εικόνα 4